Lønnssatser for lærlinger

Publisert: 02.02.2017 av Mirja Rahm E-post forfatter

Nye lønnsatser for lærlinger i FRIOS fra og med 28.05.21
Her finner du lønnsatsene for lærlinger som har lærekontrakt med FRIOS. Hvis du lurer på hvor du er i læretiden tar du utløpsdatoen på lærekontrakten og regner deg tilbake i tid. Det siste året er det fjerde året og du skal ha siste års lønn. Neste år er det tredje året osv...
Lærlinger som har fullført VG1 og VG2 Frisørfag lønnes slik:
 
1. året i bedrift: 35 % av laveste garantilønn for en svenn, kroner: 57,05 per time.
2. året i bedrift: 65 % av laveste garantilønn for en svenn, kroner 105,95 per time.
Til sammen utgjør lønnen ett års garantert minstelønn for en nyutdannet frisørsvenn. Husk: Dette er lønn under utdanning.
Utdanningsløp 2: Lærling med privatskole som går et 4-årsløp: 
1. året kr 65,20
2. året kr 73,35
3. året kr 81,50
4. året kr 105,95