Styret

Opplæringskontorets styret består av fire personer. Styremedlemmenes funksjonstid er to år. Henholdsvis to eller tre medlemmer er på valg hvert år. Lærlingene kan velge en observator til styret.

Styremøte holdes minst fire ganger i året og ellers når leder eller minst to styremedlemmer finner det nødvendig.

Alle medlemsbedrifter får skriftlig innkalling til generalforsamling og medlemsmøter.

Følgende personer er med i styret pr 09.03.19

Mona Fallentin fra Hairzone

Vibeke Lillevold Almquist fra Abzint frisør (styreleder)

Ellen Kjøia fra Ellingsrud frisør

Mirja Rahm fra FRIOS