top of page
IMG_1573.JPG

Om Frios

Frios, Frisørenes opplæringskontor Oslo og omegn er et samarbeidsorgan for frisørbedrifter som i fellesskap har påtatt seg opplæringsansvar for lærlinger. Kontorets viktigste oppgave er oppfølging av lærlingene. Daglig leder følger opp lærlingen og er ansvarlig for koordinering av opplæringsarbeidet. 

Opplæringskontorets oppgaver og ansvar:

 • Tegne lærekontrakt med lærlingen og sende den inn for godkjenning.

 • Informere og svare på spørsmål om alt som har med oppfølging av lærlinger å gjøre. 

 • Sende oppmelding til svenneprøve til Fagopplæringen for prøveavleggelse.

 • Underrette Fagopplæringen om eventuelle endringer i et læreforhold.

 • Informasjon og veiledning overfor elever, lærere og rådgivere i skolen om frisørfagene.

 • Markedsføre frisørfaget i forbindelse med rekruttering og yrkesorientering.

 • Formidle lærlinger til medlemsbedrifter.

 • Skape samhold mellom lærlingene og faglige ledere ved blant annet møter, kurs, treff og konkurranser.

 • Bedriftsbesøk, lærlingesamtaler og vurdering av opplæring.

 • Koordinere, effektivisere og kvalitetssikre medlemsbedriftenes opplæringsvirksomhet.

 •  Være behjelpelig ved behov for ny bedrift ved omplassering/endringer i læreforholdet.

 • Arrangere kurs, halvårsprøver, frisørtreff og lærlingkonkurranse.

Kontakt oss

Få mer informasjon om hvordan vi kan samarbeide

 • Facebook

Thanks for submitting!

bottom of page