top of page

Vil du bli frisør?

Etter endt grunnutdanning kan du starte opp som lærling i en av våre godkjente medlemsbedrifter. Grunnutdanning er 2 år på videregående skole. Ett år på FBIE og ett år på VG2 frisør. Hvis du har en annen grunnutdanning (ikke FBIE og frisør), kan du gå 6 måneder på privat frisørskole eller starte rett i lære. Læretiden tilpasses i forhold til hva du får trukket fra av tidligere utdanning.  

Ta kontakt hvis du har spørsmål om læretiden, eller du vil finne en salong som passer for deg.

Alle lærlinger i Frios får gratis tilgang på alle kurs, egen saks, opplæringsperm med planer og prøver for å sikre en strukturert opplæring frem til svenneprøven. 

Vi garanterer opplæring helt til svenneprøven er bestått.

Bok.JPG
Rødt hår.png
IMG_9199.JPG
FRIOS høy.jpeg

Frios har mange medlemsbedrifter

Ønsker du læreplass og godt arbeidsmiljø i en av våre godkjente lærebedrifter?

Hvis du starter i en av våre godkjente medlemsbedrifter er du trygg på at du blir fulgt opp helt frem til svenneprøven. Lærekontrakten tegnes med Frios og en arbeidsavtale skrives med salongen der du starter i lære. På den måten er det både faglig leder i salongen og daglig leder i Frios som har forpliktet seg til å gi deg opplæring og sørge for at du får det du trenger til å bestå en svenneprøve. Du finner våre medlemsbedrifter under fanen: Om Frios og medlemsbedrifter.

bottom of page