top of page

Hvorfor være medlem av Frios?

Når du skal ansette en lærling får du ansvar både som arbeidsgiver og som opplæringsansvarlig. Lærlingen skal ha gjeldende læreplan, en intern opplæringsplan, arbeidsavtale, arbeidsreglement, råd og veiledning i forhold til stipend og lån, riktig lønn, informasjon om eventuelle manglende fag og hva som forventes til svenneprøven. Til dette arbeidet og en rekke andre spørsmål som dukker opp under læretiden kan Frios være til stor hjelp.

Når din bedrift er medlemsbedrift i Frios skriver vi lærekontrakten med lærlingen og har det overordnede ansvaret for at alt er som det skal. Medlemsbedriften skal ha en faglig leder som har ansvar for de arbeider som lærlingen gjør i salongen. Frios har utarbeidet interne opplæringsplaner og modulprøver som setter opplæringen i system og dokumenteres underveis. Frios sørger for at lærlingen får tilbud om undervisning i manglende fag, blir meldt opp til svenneprøven og veiledning frem til den skal avlegges.

Skøyen 2.jpg
FRIOS høy.jpeg

Hvordan bli medlem?

Send en mail til post@frios.no eller ta kontakt med daglig leder, Mirja Rahm, på telefon 41020711. 

Nye medlemsbedrifter får en startpakke med viktig informasjon, ett langthårs øvelseshode og den nyeste interaktive læreboken i frisørfaget. Det er en innmeldingsavgift på 2000,-, men ingen årlig medlemskontingent. Opplæringskontoret (Frios) finansieres av offentlige tilskudd for lærlingen. En prosentvis fordeling mellom Frios og medlemsbedriften blir besluttet på generalforsamling hvert år.

bottom of page