top of page
  • mirja24

Lønnssatser for lærlinger

Oppdatert: 5. okt. 2023

Nye lønnsatser for lærlinger i FRIOS fra og med 01.09.23 Her finner du lønnsatsene for lærlinger som har lærekontrakt med FRIOS. Hvis du lurer på hvor du er i læretiden tar du utløpsdatoen på lærekontrakten og regner deg tilbake i tid. Det siste året er det fjerde året og du skal ha siste års lønn. Året før er det tredje året osv...

Lærlinger som har fullført VG1 og VG2 Frisørfag lønnes slik: 1. året i bedrift (Opplæringsåret): kroner: 63,88 per time. 2. året i bedrift (Verdiskapningsåret): kroner 118,63 per time. Det første året er "Opplæringsåret" og det andre året er "Verdiskapningsåret". I løpet av det første året skal lærlingen jobbe målrettet igjennom den interne opplæringsplanen og avlegge 4 modulprøver. Mye tid brukes til opplæring og derfor er lønnen lav. Det andre året jobber lærlingen mer med effektivitet (tiden de bruker) og det å skaffe seg egne kunder (skape verdier). Hvis lærlingen trenger lenger tid enn normalt kan vi søke om ekstra tid. Faglig leder og lærling kan også sammen bli enige om at Opplæringsåret trekker litt inn i Verdiskapningsåret hvis lærlingen har behov for ekstra opplæring og ekstra tid. Lærlingen lønnes da med første års sats. Husk: Dette er lønn under utdanning. Når lærlingen er på kurs i arbeidstiden er det med lønn. Hvis lærlingen går på skole noen timer i uken er det også en del av lønnet arbeidstid. Utdanningsløp 2: Lærling med privatskole som går et 4-årsløp: 1. året kr 73,- 2. året kr 82,13 3. året kr 91,25 4. året kr 118,63


281 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle

Comments


bottom of page